INSCRIPCIONS, RENOVACIONS I BAIXES

Per accedir a qualsevol de les opcions, pitgi el botó corresponent. ​ Pot lliurar-lo de dues formes:

  • Omplir, signar i lliurar presencialment a l'oficina del club: dilluns, dimecres o divendres de 18 h a 20 h.

  • Omplir el formulari online.