La Junta

Els membres de la junta directiva, proclamada el 5 de juny de 2019.

 

  Carles Font  .....................................  President

  Manuel Moreno ..............................  Vice-president

  Albert Noguera ...............................  Tresorer

  Mikel Martín  ...................................  Secretari

  Paco Tuñón  .....................................  Vocal

  Quim Font  ......................................... Vocal

  Lidia València ................................... Vocal

  Teo Tovar ........................................... Vocal